ชาวจังหวัดกระบี่กว่า 2 พันคน ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9

1

 ที่บริเวณลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการ “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ  เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ พร้อมเปิดกรวยถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี นพ.ปพน ดีไชยเศรษฐ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เยาวชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างหนาแน่น .

สำหรับจังหวัดกระบี่จัด “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” หัวข้อ “No Stroke for All Thais by New Gen : คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจ และทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทย ในการรักษาสุขภาพและออกกำลังกาย โดยมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี กิจกรรมให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมองแก่ประชาชนชาวไทย ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง กิจกรรมออกกำลังกาย เดิน วิ่ง ระยะทาง 3.5  กิโลเมตร และ 10  กิโลเมตร เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพดี ห่างไกลจากโรค ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายบริจาคเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ร้อยละ 30 จัดสรรเข้าบัญชีแสงนำใจ ไทยทั้งชาติจังหวัด ร้อยละ 50 บริหารจัดการกิจกรรมคนรุ่นใหม่ (New Gen) ใน 77 จังหวัด ร้อยละ 20  

สำหรับจังหวัดกระบี่ มีนั่งวิ่งเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 2,000 คน เป็นการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5 กิโลเมตร ซึ่งภายในจัดมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ/นิทรรศการความรู้โรคหลอดเลือดสมอง และผู้เข้าร่วมวิ่งจะได้รับเหรียญที่ระลึกกิจกรรมดังกล่าวครบทุกคน

กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here