ชัยนาท เปิดเรียนวันแรกคึกคักสถานศึกษาคุมเข้มวางมาตรการป้องกันโควิด-19

157

ที่บริเวณโรงเรียนอนุบาลชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท  บรรยากาศการเปิดเรียนวันแรกไปเป็นอย่างคึกคัก  บรรดาผู้ปกครอง มาส่งบุตร-หลานเพื่อเรียนหนังสือเป็นวันแรกหลังจากได้มีการผ่อนปรนมาตรการต่างๆของทางจังหวัด  ซึ่งทางโรงเรียนอนุบาลชัยนาทได้จัดครู และบุคลากรทางการศึกษา ตั้งจุดคัดกรองก่อนที่นักเรียนจะเดินเข้ามาในโรงเรียน โดยให้มีการสวมใส่หนากากอนามัย การตรวจวัดไข้ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เหยียบย่ำน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และการเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และการติดเชื้อโควิด-19 ตามาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

นายจรรยงค์  พุ่มมูล  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยนาท เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนจะยังคงความเข้มงวดในเรื่องของมาตรการป้องกันโควิด-19 อยู่เหมือนเดิม เมื่อนักเรียนเข้าถึงโรงเรียนแล้ว จะให้นักเรียนเว้นระยะห่างในการเดิน มีการตรวจวัดอุณหภูมิ หากนักเรียนมีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส โรงเรียนก็จะมีมาตรการตรวจวัดซ้ำ หากอุณหภูมิยังไม่ลด ทางโรงเรียนก็จะติดตามผู้ปกครองมารับบุตร-หลานกลับไปเพื่อไปพบแพทย์ สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการสวมใส่หน้ากากอนามัย สำหรับการเรียนการศึกษาทางโรงเรียนได้มีการปรับแผนในเรื่องของการเข้าแถวหน้าเสาธง โดยจะให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นสลับการเข้าแถวหน้าเสาธง เพื่อเป็นการลดความแออัด สำหรับในห้องเรียนก็ได้มีการจัดโต๊ะเรียนให้มีระยะห่าง นอกจากนี้ในช่วงพักกลางวันและหลังเลิกเรียน ทางโรงเรียนได้มีการฉีดพ้นยาฆ่าเชื้อตามห้องเรียนต่างๆ รวมไปถึงสถานที่ที่เด็กนักเรียนทำกิจกรรมในด้านการศึกษา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19อีกทางหนึ่ง

ภาพ-ข่าว วรชล  ฟักขาว  จ.ชัยนาท

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here