ชัยนาท เดือดร้อน ชาวบ้านรวมตัวคัดค้านฟาร์มหมูหลังทนดมกลิ่นเหม็นไม่ไหว

24

ที่บริเวณ ศาลาประชาคมบ้านวังน้ำขาว ม.3  ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท  ชาวบ้านในพื้นที่ กว่า 500 คน จาก 3 หมู่บ้าน รวมตัวกันมาทำการประชาคมคัดค้านการสร้างฟาร์มหมู หลังก่อนหน้านี้ ได้รับความเดือดร้อนจากฟาร์มหมูที่ส่งกลิ่นเหม็น โดยชาวบ้านบางรายเผยว่าฟาร์มหมูเดินที่มีอยู่แล้วยังจัดการปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านไม่ได้ แต่ยังจะมาสร้างฟาร์มหมูเพิ่มใหม่อีก แล้วชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่จะอาศัยกันอย่างไร

โดยนายสุวิน  สีดา  อายุ61ปี หนึ่งในชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ  เปิดเผยว่า ตนเองเป็นคนวังตะเคียนโดยกำเนิด ตั้งแต่ปู่ ย่า ตา ยาย ซึ่งสำหรับการที่จะสร้างฟาร์มหมูขึ้นมาใหม่นี้ก็ถือว่าเป็นการนำความเจริญเข้ามาสู่ชุมชน แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อน คือเรื่องของกลิ่นเหม็น และน้ำเสีย ของฟาร์มหมู สำหรับการคัดค้านที่จะสร้างฟาร์มหมูเพิ่มขึ้นใหม่ในครั้งนี้ ได้มีชาวบ้านที่ไม่เห็นด้วยมาร่วมลงชื่อแล้วกว่า 320 คน และได้ส่งรายชื่อคัดค้านไปยังเทศบาลตำบลวังตะเคียน

เพื่อดำเนินการ โดยปัจจุบันในพื้นที่ ต.วังตะเคียน มีฟาร์มหมูอยู่เดิมแล้ว 3 ฟาร์ม และที่ผ่านมาชาวบ้านต้องประสบกับปัญหากลิ่นเหม็น น้ำเน่าเสีย และแมลง  ซึ่งชาวบ้านทุกคนที่ได้รับความเดือดร้อนก็อยากจะฝากถึงหน่วยงานภาครัฐให้เข้ามาดำเนินการช่วยเหลือจัดการในเรื่องของกลิ่นเหม็น รวมไปถึงสิ่งปฏิกูลที่อาจจะรั่วไหลออกมาจากฟาร์มหมูเดิมที่มีอยู่แล้ว ซึ่งตรงนี้ตนเองก็ไม่อยากที่จะคัดค้านในส่วนของฟาร์มหมูที่มีอยู่เดิม แต่สำหรับฟาร์มหมูที่กำลังจะก่อสร้างใหม่ ตนเองและชาวบ้าน ขอคัดค้านอย่างเต็มที่ เนื่องจากปัญหาของฟาร์มหมูเก่ายังแก่ปัญหาไม่ได้

สำหรับการทำประชาคมคัดค้านการสร้างฟาร์มหมูในครั้งนี้ ก็มีชาวบ้าน 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่เห็นด้วย และกลุ่มที่ไม่เห็นด้วย โดยมีกำนันตำบลวังตะเคียน เป็นประธานเปิดการประชาคม ซึ่งตลอดระยะเวลา กว่า 4 ชั่วโมงในการทำการประชาคมชาวบ้านที่ไม่เห็นด้วยบางรายต่างไม่พอใจ เนื่องจากก่อนหน้านี้ได้มีหนังสือจากทางอำเภอหนองมะโมงให้ทำการเลื่อนการประชาคมออกไป  แต่ก็ยังจะมีการจัดการประชาคมขึ้น และอ้างว่าทางนายทุนไม่ทราบเรื่องว่ามีการเลื่อนทำการประชาคมออกไป จึงหวั่นว่าการลงเสียงประชามติในครั้งนี้จะไม่มีผล โดยภายหลัง ทางนายทุน ได้มีการพูดคุยตกลงกับทางชาวบ้านว่าจะมีการเลื่อนการประชาคมออกไปหรือไม่ ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ก็มีมติให้ทำการยกมือประชาคมภายในวันนี้เลย

ซึ่งภายหลังจากการทำประชาคมลงมติในครั้งนี้ มีกลุ่มชาวบ้านที่ยกมือเห็นด้วยในการก่อสร้างฟาร์มหมู จำนวน 127  คน และกลุ่มชาวบ้านที่ยกมือคัดค้านไม่เห็นด้วยในการก่อสร้างฟาร์มหมู จำนวน 239 คน ก่อนที่ทางกำนันตำบลวังตะเคียงจะประกาศลงมติเป็นเอกฉันท์ฟังเสียงชาวบ้านส่วนใหญ่ที่คัดค้านการสร้างฟาร์มหมูในครั้งนี้ ก่อนที่ชาวบ้านจะแยกย้ายไป

ภาพ-ข่าว วรชล  ฟักขาว  จ.ชัยนาท

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here