ชัยนาท-สำนักงานชลประทานที่12แจ้งเตือนระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาลดต่ำขอให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและพื้นที่จุดเสี่ยงระวังตลิ่งริมน้ำพังทลาย(มีคลิป)

12

นายกฤษฎา ศรีเพิ่มพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 ได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ถึงยังผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท จ.อุทัยธานี และ จ.นครสวรรค์  ปัจจุบันการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา อยู่ในช่วงฤดูแล้ง ได้วางแผนการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ที่มีปริมาณน้ำต้นทุนอยู่ในเกณฑ์ที่น้อย เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศน์ เท่านั้น โดยจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ จนถึงเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ลดต่ำตามไปด้วย โดยระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาขณะนี้มีปริมาณอยู่ที่ +13เมตร 28 เซนติเมตร  จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งมีปริมาณน้ำคงที่และคาดการณ์ว่าจะลดลงอีก โดยสำนักงานชลประทานที่ 12 ได้ตระหนักถึงอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งปลูกสร้างของราษฎร ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำ อันเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวพังทลายของลาดตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยา

ชัยนาท-สำนักงานชลประทานที่12แจ้งเตือนระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาลดต่ำขอให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและพื้นที่จุดเสี่ยงระวังตลิ่งริมน้ำพังทลาย(มีคลิป) อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

ทั้งนี้สำนักงานชลประทานที่ 12 จึงขอความร่วมมือรณรงค์ให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด และหากประชาชนมีบ้านเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่เสี่ยงต่อการพังทลายของลาดตลิ่ง รวมทั้งผู้ประกอบการต่างๆที่อยู่ในแม่น้ำ เช่น แพ ร้านอาหาร และกระชังปลา เป็นต้น พร้อมวางแผนรับสถานการณ์ระดับน้ำที่จะลดลงเพื่อมิให้เกิดความเสียหายดังกล่าวต่อไป

ภาพ-ข่าว ส.อ.วรชล ฟักขาว จ.ชัยนาท

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here