ชวนสาธุชนผู้ใจบุญร่วมทำบุญหล่อพระปางเปิดโลกประจำอุโบสถวัดศรีเฉลิมเขต(สุพรรณบุรี)

40

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 1 มี.ค. พระปลัด ดร.สมพร กิตติโสภโณ เจ้าอาวาสวัดศรีเฉลิมเขต ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี     ขอเชิญสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมทำบุญหล่อพระประธานพระสมเด็จองค์ปฐมปางเปิดโลกไว้ในอุโบสถวัดศรีเฉลิมเขตที่บูรณะใหม่ พิธียกช่อฟ้าอุโบสถ และทำบุญวันบูรพาจารย์ ในวันที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปประดิษฐานบริเวณพระอุโบสถหลังเก่าที่กำลังบูรณะใหม่เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้มากราบสักการะขอพร ทำพิธีหล่อองค์พระ ณ มณฑลพิธีลานวัดศรีเฉลิมเขต ท่านที่มีความประสงค์จะมาร่วมในพิธี สามารถเดินทางมาร่วมพิธีได้ตามสถานที่ วันและเวลาดังกล่าว โดยต้องปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID19) อย่างเคร่งครัด หรือ ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมทำบุญในการนี้ สามารถทำบุญบริจาคได้ที่ ธนาคาร กรุงไทยสาขา สองพี่น้อง เลขที่บัญชีวัดศรีเฉลิมเขต 730-0-16164-2 หรือโทรสอบถามได้ที่พระปลัด ดร.สมพร กิติโสภโณ เจ้าอาวาสวัดศรีเฉลิมเขต 086-5049379

มงคล สว่างศรี สุพรรณบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here