ชลประทานฉะเชิงเทรารายงาน​สถาน การณ์​น้ำหลากในคลองท่าลาดแจ้งแตือนประขาชนย้ายของขึ้นที่สูง

5

ชลประทานฉะเชิงเทราแจ้งว่าอ่างเก็บน้ำคลองระบม ยังมีปริมาณน้ำล้นสปิลเวย์สูงประมาณ 0.15 ม.ความจุ 56.3 ล้านลบ.ม.คิดเป็น 100.44% อ่างฯสียัดริมาณ​น้ำ 241.7 ล้านลบ.ม.คิดเป็น​ 57.6%ฝายท่าลาดมีระดับน้ำสูง +7.81 ม.รทก. (ระดับวิกฤต +7.50 ม.รทก.) อัตราการไหล 130 cms  ระดับน้ำมีอัตราการเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยชั่ว​โมง.ละ2-3 ซม.สถานการณ์​น้ำท่วมจากคลองระบม คลองกะพง บริเวณต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขตลดลงตามลำดับ ขณะที่สภาพน้ำในคลองสียัดยังมีปริมาณมาก  โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา​ ได้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำโดยการ ผันน้ำจากคลองท่าลาดเข้าสู่​คลองส่งน้ำสายใหญ่คลองส่งน้ำสายซอยคลองธรรมชาติ ในอัตรา 21.2 cms และระบายลงสู่แม่น้ำบางปะกงตามลำดับเพิ่มการระบายน้ำคลองสียัดผ่าน ปตร.สวป่า.ปตร.นาน้อย

เพื่อควบคุมปริมาณน้ำในคลองสียัดในเกณฑ์ที่เหมาะสม    พองฝายยางอ่างเก็บน้ำคลองระบมขึ้นระดับสูง สุด(+1.00 ม.)เพื่อหน่วง ปริมาณน้ำ เก็บน้ำไว้ในอ่างฯเต็มความจุ. นอกจากนี้ทางชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา​ใด้ประชาสัม พันธ์แจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองท่าลาด อ.สนามชัยเขต อ.พนมสารคาม อ.ราชสาส์น​ และอ.บางคล้า เตรียมพร้อมรับสถานการณ์​น้ำ ขนย้ายทรัพย์สิน​ขึ้นบนที่สูงตั้งแต่วันที่ 17 ตค.ทางชลประทานใด้ทำการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำจำนวน 4 เครื่อง บริเวณปลายคลองท่าลาดลงสู่แม่น้ำบางปะกง อ.บางคล้า เริ่มเดินเครื่องตั่งแต่เวลา 07.30 น.ของวันนี้

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ /ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here