ชลบุรี วท.สว่างบริบูรณ์ พัทยา MOU ร่วม Flash พัฒนาการศึกษา

7

วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา จ.ชลบุรี นายนิติ เรืองรัตนากร ผู้รับใบอนุญาตสถานศึกษา ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา กับบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด โดย นางจรัสพักตร์ การปลื้มจิตร์ พาร์ตเนอร์กลุ่มธุรกิจแฟลช เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง 2 องค์กรในสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาการศึกษา

โดยมี น.ส.แก้วใจ เมียดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา น.ส.ศนิชา ตั้งประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กรและกลยุทธ์ บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยาน   

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในครั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะในภาคการศึกษาด้านโลจิสติกส์และอีคอมเมิร์ชในสถาบันการศึกษาที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน และสนับสนุนการสร้างโอกาสและเวทีในการพัฒนาความรู้ ประสบการณ์ในการศึกษาและการผลิตผลงานในรูปแบบต่างๆ ให้สามารถนำมาต่อยอดและนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง

รวมทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสทางวิชาชีพให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา ได้เข้าทำงานในหลากหลายสาขาวิชาในบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ซึ่งบันทึกข้อตดลงความร่วมมือฉบับนี้มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ 1 เม.ย.64 ถึงวันที่ 31 มี.ค.65

ภาพ/ข่าว อนันต์ / เอกชัย สุขวัฒนะ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค พัทยา จ.ชลบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here