ชลบุรี/พัทยา เปิดโครงการฝึกอบรมด้านการจราจรให้กับสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ

1

ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองหนองปรือ นำโดย พ.ต.ท.สังวาลย์ พันสีทา สว.จร.สภ.หนองปรือ พร้อมตำรวจ จร.สภ.หนองปรือ นายวันชัย แสนงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมด้านการจราจรให้กับสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

นายธเนศ ภู่ยิ้ม รองปลัดเทศบาลเมืองหนองปรือ กล่าวรายงาน ด้วยปัจจุบันสถิติในการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือมีจำนวนสูงขึ้นเรื่อยๆ ผู้ใช้รถใช้ถนนขับขี่รถด้วยความประมาท ทำให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ในการดูแลด้านการจราจรไม่เพียงพอกับจำนวนประชากรและพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งปัญหาในด้านการจราจรส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเปิดภาคเรียนของแต่ละสถานศึกษา โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วน ทำให้การจราจรติดขัด การที่จะลดปัญหาการจราจรจะใช้กำลังเจ้าหน้าที่ในการจัดระเบียบฝ่ายเดียวไม่ได้ ต้องมีการสร้างจิตสำนึกและความรู้ถึงกฎหมายการจราจร โดยควรเริ่มจากนักเรียนต้องเรียนรู้ถึงวินัยจราจรตั้งแต่เด็ก เพื่อการลดหรือแก้ไขปัญหาการจราจรได้อย่างยั่งยืน เทศบาลเมืองหนองปรือได้เห็นถึงความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของเด็กนักเรียน จึงจัดโครงการฝึกอบรมด้านการจราจรให้กับสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ซึ่งได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรหนองปรือ และเจ้าหน้าที่บริษัท มิตรยนต์พัทยา จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสุทธาวาส โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน และโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 360 คน โดยมี นางอัญมณี คำจันทร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมโครงการนี้ 360 คน

https://youtu.be/FiTyXchEBzI

ภาพ/ข่าว อนันต์ สุขวัฒนะ   ผู้สื่อข่าวภูมิภาค พัทยา จ.ชลบุุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here