ชลบุรี/พัทยา วัดสุทธาวาส ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566

2

วัดสุทธาวาส ตำบลหนองปรือ  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ทอดกฐิน สามัคคี  คุณวิไล ทรัพย์เจริญ และครอบครัว นายวินัย อินพิทักษ์ นายเทศมนตรี เมืองหนองปรือ อำบางละมุง จังหวัดชลบุรี และประชาชน ข้าราชการ ร่วมกันทอดกฐิน ผ้าป่า สามัคคี ร่วมยอด 2,074,702 บาทณ วัดหนองปรือทอดกฐิน ผ้าป่า สามัคคี เวลา 12.00 น.

คุณมีชัย อินทร์พิทักษ์ บริษัทหม่อน ไหมไทย เป็นประธานอุปถัมถ์  นายวินัย อินพิทักษ์ นายกเมืองหนองปรือ  เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลครบไตรมาส ณ.วัดหนองปรือ  ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี   เป็นประธานและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงสำหรับยอดเงิน     ผ้ากฐินประจำปี 2566 เป็นผ้าพระกฐินสามัคคี

“ประเพณีทอดผ้าพระกฐิน” ถือเป็นประเพณีสำคัญที่ได้มีการปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณกาล ซึ่งมักจะกระทำกันเป็นประจำทุกปีในช่วงหลังออกพรรษา เพื่อเป็นการทำนบำรุง สืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป โดยพระภิกษุสงฆ์จะได้รับอานิสงค์ตามพระบรมราชานุญาต เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

ภาพ/ข่าว อนันต์ สุขวัฒนะ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค พัทยาจ.ชลบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here