ชลบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าพระกฐิน ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง

0

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ไปถวายวัดชัยมงคล พระอารามหลวง) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีโดยมี  คุณณภาภัช กิจเกษมพงศาและครอบครัวและผู้ประกอบการ พร้อมข้าราชการพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลครบไตรมาส ณ.วัดชัยมงคล พระอารามหลวง ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

 เป็นประธานในพิธี โดยพร้อมนายอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พร้อมผู้ประกอบการในเมืองพัทยาและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงสำหรับยอดเงิน 3 ล้านกว่าบาท “ผ้ากฐินพระราชทาน” ประจำปี 2566 เป็นผ้าพระกฐินที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนำถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ พระอารามต่าง ๆ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา       

ประเพณีทอดผ้าพระกฐิน” ถือเป็นประเพณีสำคัญที่ได้มีการปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณกาล ซึ่งมักจะกระทำกันเป็นประจำทุกปีในช่วงหลังออกพรรษา เพื่อเป็นการทำนุบำรุง สืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป โดยพระภิกษุสงฆ์จะได้รับอานิสงค์ตามพระบรมราชานุญาต เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไป

ภาพ/ข่าว อนันต์ สุขวัฒนะ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค พัทยา จ.ชลบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here