ชลบุรีฉีดวัคซีนโควิด พท.นำร่อง ทท.อันดับ 3 ของประเทศ

7

ฉีดวัคซีนโควิด-19 สะสมในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว ชลบุรีสูงสุดอันดับ 3 ของประเทศ เข็มที่ 1 ครอบคลุม 84.4% เข็มที่ 2 ครอบคลุม 71.8% มีรายงานฐานข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข MOPH Immunization Center เรื่องการได้รับวัคซีนโควิด-19 สะสมในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 28 ก.พ.-7 พ.ย.64  

อันดับที่ 1 กรุงเทพมหานครฯ จากจำนวนประชากรทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝงทุกกลุ่มอายุอยู่ที่ 7,699,174 คน ผลการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 อยู่ที่ 8,510,321 คน ครอบคลุมร้อยละ 110.5 ผลการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 อยู่ที่ 6,736,266 คน ครอบคลุมร้อยละ 87.5

อันดับที่ 2 ภูเก็ต จากจำนวนประชากรทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝงทุกกลุ่มอายุอยู่ที่ 547,584 คน ผลการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 อยู่ที่ 446,543 คน ครอบคลุมร้อยละ 85.2 ผลการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 อยู่ที่ 435,764 คน ครอบคลุมร้อยละ 79.6 และ

อันดับที่ 3 ชลบุรี จากจำนวนประชากรทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝงทุกกลุ่มอายุอยู่ที่ 2,047,621 คน ผลการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 อยู่ที่ 1,727,909 คน ครอบคลุมร้อยละ 84.4 ผลการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 อยู่ที่ 1,470,115 ครอบคลุมร้อยละ 71.8

อย่างไรก็ดี จังหวัดชลบุรีมีแผนที่จะให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 กับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้จังหวัดชลบุรีเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัย ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกันเข้าสู่ความเป็น BLUE ZONE อย่างเต็มระบบ

ภาพ/ข่าว อนันต์ – เอกชัย สุขวัฒนะ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค พัทยา จ.ชลบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here