ชมรม English Corner @Police 5 ของตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมกับ ChiangMai Safe City และ เทศบาลตำบลหนองหอย จัดกิจกรรมจิตอาสาเก็บกวาดขยะและเศษ

3

ชมรม English Corner @Police 5 ของตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมกับ ChiangMai Safe City และ เทศบาลตำบลหนองหอย จัดกิจกรรมจิตอาสาเก็บกวาดขยะและเศษใบไม้ บริเวณใต้สะพานกลับรถ ถ.มหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.อก.ภ.5 และ บก.สส.ภ.5 ซึ่งเป็นสมาชิกชมรม English Corner @Police 5 นำโดย พ.ต.อ.หญิงบุษยมาส  เชื้อชมภู ผกก.ฝอ.บก.สส.ภ.5 , พ.ต.ท.หญิงสุธิดา สมิทธิไกร รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.5 และข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.สส.ภ.5 และ บก.อก.ภ.5 รวมจำนวน 20 นาย พร้อมด้วย สมาชิกจากมูลนิธิ ChiangMai Safe City ( เชียงใหม่เมืองปลอดภัย) นำโดย Mr.Shayne Rochfort และ

Mr.Jamie Houston Co-owner & Managing Director ,Core Combat Chiang Mai และสมาชิกจำนวน 7 คน ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองหอย นำโดย พ.ต.ท.สวัสดิ์  หล้ากาศ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย ซึ่งนำเจ้าหน้าที่จิตอาสาจากเทศบาลตำบลหนองหอยจำนวน 10 คน พร้อมรถบรรทุกในการจัดเก็บขยะและเศษใบไม้ จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันในภารกิจเก็บขยะ กวาดใบไม้ ถางหญ้า บริเวณใต้สะพานกลับรถถนนมหิดล (หน้าอาคารที่ทำการตำรวจภูธรภาค 5 และ แฟลตตำรวจภูธรภาค 5 ) ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง เวลา 09.00 น. โดยทุกคนได้ร่วมมือร่วมใจกันเก็บขยะ กวาดเศษใบไม้ ถางหญ้า ในบริเวณดังกล่าว จนเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจพบว่าบริเวณใต้สะพานกลับรถดังกล่าวมีความสะอาด และมีภูมิทัศน์ที่เป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างความสุขใจให้กับกลุ่มสมาชิกทุกคนที่ได้ร่วมใจกันจัดกิจกรรมจิตอาสาดังกล่าว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here