ชมรมไอยราชุมพร ให้ความรู้ การดับเพลิงและการช่วยเหลือคนตกน้ำขั้นพื้นฐานให้กับ อ.ส.ม พร้อมด้วยมอบของอุปโภคบริโภค ให้ชาวบ้าน

22

ที่จังหวัดชุมพร ชมรมไอยรา ลงพื้นที่ ต.ปังหวาน อ.พะโต๊ะในการทำภาระกิจให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพและการดับเพลิงและการช่วยเหลือคนตกน้ำขั้นพื้นฐานให้กับ อ.ส.ม และชาวบ้านในชุมชน พร้อมด้วยมอบของอุปโภคบริโภคเช่นข้าวสารอาหารแห้งเครื่องนุ่งห่มให้กับชาวบ้านทีมีความเดือดร้อน


ขอขอบคุณท่าน กำนัน คมตะวัน (หนุ่ม) สร้างแก้ว และทีมงานต้อนรับและดูแลทีมงานไอยราเป็นอย่างดี ขอบคุณทีม อ.ส.ม.ที่ช่วยเป็นสะพานบุญนำสิ่งของไปมอบให้กับชาวบ้านในพื้นที่ และขอขอบคุณทีมงาน ชมรมไอยราทุกๆคนที่ร่วมด้วยช่วยกันร่วมแรงร่วมใจกันช่วยกันคิดช่วยกันทำทั้งกำลังแรงกำลังใจกำลังทรัพย์จนทำให้ภาระกิจในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และขอขอบคุณทุกๆท่านที่ช่วยสนับสนุนสิ่งของเช่นข้าวสารอาหารแห้งเสื้อผ้าของอุปโภคบริโภคต่างๆรวมถึงท่านที่ช่วยสนับสนุนเรื่องของทุนทรัพย์มา ณ.ที่นี้ด้วย สาธุๆๆขอให้ผลบุญส่งผลกลับไปหาทุกๆท่านด้วยเทอณ//

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร /ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here