ชมรมไทยอาสาป้องกันชาติ จ.ลำปาง จัดฝึกอบรมทบทวนระเบียบวินัยเพิ่มศักยภาพความรู้สมาชิกฯ

4

ชมรมไทยอาสาป้องกันชาติจังหวัดลำปาง ได้จัดการฝึกอบรมทบทวนระเบียบวินัย ยุทธวิธีป้องกันตัว หลักสูตรยิงปืนขั้นพื้นฐานและอบรมเพิ่มศักยภาพความรู้เรื่องยาเสพติด แก่สมาชิกชมรมไทยอาสาป้องกันชาติจังหวัดลำปาง  โดยมีพันตำรวจเอกอดุลย์ สิริสิทธินันท์ ผู้กำกับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นประธานในพิธีเปิดฯ มีนายพงศ์ทวี แข็งแรง  ประธานชมรมไทยอาสาป้องกันชาติจังหวัดลำปาง กล่าวรายงานการฝึกอบรมชมรมไทยอาสาป้องกันชาติ ซึ่งมีเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปางเข้าร่วมการอบรมจำนวน 40 นาย ที่ค่ายนเรศวรมหาราชอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่.

วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้. 1. เพื่อบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดลำปางในการปฏิบัติหน้าที่ด้านความมั่นคง 2. เป็นเครือข่ายการข่าวภาคประชาชนและการมีส่วนร่วมบูรณาการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 3. มีความเป็นจิตอาสา มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และเคารพกฎหมาย และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายการข่าวภาคประชาชนพื้นที่จังหวัดลำปางที่เข้ารับการอบรม. สำหรับการอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากร ครูฝึก ผู้ทรงคุณวุฒิ จากกองกำกับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนค่ายนเรศวรมหาราช.

ด้าน นายพงศ์ทวี แข็งแรง ประธานชมรมไทยอาสาป้องกันชาติจังหวัดลำปาง กล่าวว่า “วันนี้ได้มาทำการฝึกอบรมเกี่ยวกับยาเสพติด เพราะยาเสพติดในชุมชนหมู่บ้าน ก็มีหลากหลายชนิด จะได้นำความรู้ตรงนี้ไปพัฒนาและต่อยอดในชุมชนของเรา เพื่อจะเป็นผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานของเรา และอีกด้านหนึ่ง เราได้มาทำการฝึกยุทธวิธีการใช้อาวุธปืน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของไทยอาสาป้องกันชาติของเราและจะได้นำไปใช้เกี่ยวกับกิจกรรมของเราเพื่อพัฒนาให้ชุมชนในจังหวัดของเราต่อไป

นายเกียรติศักดิ์ ปิงยศ สมาชิกชมรมไทยอาสาป้องกันชาติจังหวัดลำปาง กล่าวว่า “วันนี้มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับด้านยาเสพติดและได้ความรู้ทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี ในส่วนของการยิงปืนเบื้องต้น ในส่วนของการปฏิบัติต่อไปเราก็จะนำความรู้ต่างๆเหล่านี้ ไปร่วมกับทางภาครัฐและภาคเอกชนในการทำเพื่อสังคมต่อไปขอบคุณครับ”

ทั้งนี้ทางด้าน ดต.ภัควัฒน์ สิรรวีพัชร์ ตัวแทนครูฝึกกองกำกับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนค่ายนเรศวรมหาราช อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวว่า ตนเอง”รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างสูงที่มีโอกาสได้ฝึกทบทวนให้กับชมรมไทยอาสาป้องกันชาติจังหวัดลำปางอีกครั้งหนึ่ง ก็เป็นการทบทวนในเรื่องของการฝึกยิงปืนขั้นพื้นฐาน การตั้งด่าน การกระโดดหอสูงและเรื่องราวของยาเสพติด ตลอดจนเรื่องของบุคลิกภาพในการแต่งกาย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชมรมไทยอาสาป้องกันชาติจะนำความรู้ตรงนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่และก็หมู่บ้านชุมชนของท่าน ผมภูมิใจ ดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำเสนอความรู้และถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้กับทางชุมชนและคิดว่าเราจะได้เชื่อมความสัมพันธ์และนำเรื่องราวดีๆมานำเสนอต่อกันอีกในโอกาสต่อไป

ภาพ-ข่าว อัมรินทร์ วะนะวิเชียร จ.ลำปาง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here