ชมรมไทดำจัดงานมาตุ้มมาโฮม ไทดำวังน้ำ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่น (กำแพงเพชร)

11

ที่วัดวังน้ำสามัคคี ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร นายอนันต์  ผลอำนวย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทดำ โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้มีความรู้เกิดความภาคภูมิใจในประเพณีวัฒนธรรมเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียงได้รู้จักและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงมากยิ่งขึ้น ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากเทศบาลตำบลวังยางนำโดยนายกแสน  ผิวละออ  กลุ่มพลังมวลชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังยาง ชมรมไทดำในแต่ละจังหวัดและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี โดยมีการจัดนิทรรศการแบบมีชีวิต วิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีของไทดำ และร่วม ช๊อป ชมชิม สินค้าOTOP ในพื้นที่ มีการจัดบูธแนะนำ วัฒนธรรมและประเพณีของไทดำ โดยมีเจ้าบ้านน้อยหรือมัคคุเทศก์น้อยเป็นผู้แนะนำในจุดต่างๆอาทิเช่น ประเพณีป้าดตง ประเพณีตำข้าวเม่า เครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่งกาย การจัดทำทรงผม อาหารคาวหวาน และประวัติของหมู่บ้าน ให้กับผู้ที่เดินทางมาร่วมงาน ได้ชมอีกด้วย

ภาพ-ข่าว นายวิทยา จตุรภาค ผู้สื่อข่าวจ.กำแพงเพชร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here