ฉะเชิงเทรา Microchip รับนโยบายรัฐ บาลและจังหวัดฉะเชิงเทรา

20

ดร.จิรภาวดี โสภณ ผู้บริหารทรัพยากรบริษัท MICROCHIPผลิต IC และเครื่องมือแพทย์ตั่งอยู่ อ.บางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรามีพนักงานกว่า 1,600คน มีสำนักงานใหญ่อยู่ประเทศสหรัฐอเมริกามีสำนักงานสาขาอยู่ใน อ. เมือง และ อ.บางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา รวม 2 แห่ง ได้รับการสนับสนุนจาก BOI และส่งออก 100 เปอร์เซ็นต์    โรงงานแห่งนี้ได้ผ่านการประเมิน  Thai Stop Covid Plus โดยอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ศบค. กำหนด

โรงงาน Microchip สาขา อ.บางน้ำเปรี้ยวพบมีผู้ติดเชื้อโควิค 1 คน ขณะนี้กำลังรักษาตัวอยู่ที่ รพ.สนาม  ดร.จิรภาวดี โสภณ  กล่าวต่อว่า ทันทีที่พบว่าพนักงานมีอาการ ได้รีบประสานงานกับ สาธารณสุขอำเภอบางน้ำเปรี้ยว และรีบดำเนินการแยกผู้ป่วยไปรักษา และดำเนินการตรวจคัดกรองสอบสวนพนักงานในแผนก ถ้าพบว่ามีการสัมผัสผู้ป่วย จะแยกออกไปเพื่อกักตัวเป็นเวลา 14 วัน หลังจากนั้นจะทำการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อในพื้นที่ทำงาน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

ฉะเชิงเทรา Microchip รับนโยบายรัฐ บาลและจังหวัดฉะเชิงเทรา อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

โรงงานแห่งนี้จ้างพนักงานเป็นคนไทยทั้งหมด มีระดับผู้บริหารที่มาจากประเทศฟิลิปปินส์  จำนวนไม่มากในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด ทางโรงงานตระหนักโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคน ป้องกันตัวเอง สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างมีการวัดอุณหภูมิพนักงานทุกคน จัดบริการ เจลแอลกอฮอร์ล้างมือ มืฉากกั้น ในโรงอาหาร และการขึ้นรถรับ ส่ง ตอนมาและกลับบ้าน ในรถมีการตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้ง และกำชับ หลังเลิกงานอย่าไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยง ส่งเสริมให้พนักงานฉีดวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกัน และสำหรับบางแผนกยังจัดให้พนักงานทำงานที่บ้าน หรือ work from home อีกด้วย  เนื่อง จากโรงงาน Microship เป็นโรงงานที่ผลิต IC และอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ยังคงผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ เพื่อการส่งออกไปยังทั่วโลก มีอัตราการเติบโตเป็นที่น่าพอใจ และจะทำทุกอย่างเพื่อสนองตอบนโยบายรัฐบาล และพร้อมสนับสนุนให้การช่วยเหลือจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here