ฉะเชิงเทรา โครงการทำนาย้อนยุค ปลูกข้าวประเพณี สานสัมพันธ์น้องพี่ (เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS)

5

ที่ศูนย์เรียนรู้ไร่นาสวนผสมอ.บ้านโพธิ์ นายไมตรี ไตรติลานันท์ เป็นประธานเปิดงานทำนาย้อนยุค ปลูกข้าวประเพณี สานสัมพันธ์น้องพี่ (เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS)โดยมี  นางสาวเกษร จำปา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวรายงานการจัดงาน

ที่ แปลงนาข้าว เลขที่ ๑๒/6 หมู่ที่ ๓ ต.แหลมประดู่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา (ศูนย์เรียนรู้ไร่นาสวนผสม  นาป้าฝน)การจัดงาน “ทำนาย้อนยุค ปลูกข้าวประเพณี สานสัมพันธ์น้องพี่ เกษตร อินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS)” ผอ.ศูนย์การพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริกล่าวว่า         การจัดงานวันนี้เพื่อเป็นการเปิดเวทีให้หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการได้พบปะกับเครือข่ายเกษตรกรเป็น การพัฒนาองค์ความรู้ การทำเกษตรอินทรีย์และเพิ่มช่องทางการตลาดซึ่งกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย  การจัดแสดงตลาดเกษตรอินทรีย์แลผลิตภัณฑ์ แปรรูปของเกษตรกร

พิธีมอบใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมให้แก่เกษตรกรที่ผ่านการตรวจประเมินแปลงตามมาตรฐานข้อกำหนด และ

 การทำนาย้อนยุคหรือลงแขกดำนาเพื่อสืบสานประเพณีการเกื้อกูลกันในชุมชนซึ่งสอดคล้อง กับหลักการทำเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ผอ. ศูนย์กล่าวต่อว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ดำเนินงานถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน ผลิตปุ้ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ   และการบริหาร จัดการแปลงให้ได้มาตรฐานการผลิตภาคเกษตร ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชอินทรีย์เพื่อนำไปสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม  (PGS) สร้างอาชีพ และให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

โดยปัจจุบันมีเครือข่ายสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 361 ราย

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here