ฉะเชิงเทรา เพิ่มขีดความสามารถทักษะสื่อดิจิทัล งานประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้นโยบายรัฐบาลสู่ประชาชน

1

จากการที่รัฐบาลเลือกจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเมือง สมาร์ทซิตี้  นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผวจ.ฉะเชิงเทรา ได้วางยุทธศาสตร์สร้างการรับรู้สู่ประชาชน เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา การขับเคลื่อนแผนงานโครงการต่าง ๆ  ภายใต้แนวคิด ราชการเดิน เอกชนดัน ประชาชนให้ความร่วมมือจึงได้มอบหมายให้ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา อบรมบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ทุกอำเภอในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทักษะการใช้สื่อดิจิทัล  เป็นเครื่องมือในการสร้างการรับรู้สู่ประชาชน

โดยเนื้อหาของหลักสูตรประกอบด้วย การวาง Concept เขียน Content ด้วยกระดาษแผ่นเดียว การพากย์เสียง การถ่ายภาพ และการตัดต่อคลิปวิดิโอสั้น สำหรับผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ปลัดอำเภอ จนท.ที่รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์ประจำอำเภอ ครอบคลุม 11 อำเภอในจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 40 คนเมื่ออบรมเสร็จแล้ว จะได้เป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับ ทุกอำเภอในจังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องจากทุกอำเภอมีเครือข่ายหอกระจายข่าว ซึ่งเป็นช่องทางอีกช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการที่ถูกต้อง ไปยังพี่น้องประชาชนอีกด้วย

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here