ฉะเชิงเทรา เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

12

นายทรัพย์ทวี กุลสารี ที่ปรึกษานายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วยนายอำนาจ ธุยะวัฒน์ สมาชิกสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา ผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องถิ่น ร่วมพิธีเปิดโครงการ ณ ศาลาการเปรียญวัดกระบกหวาน ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

สำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรการทำผ้ามัดย้อมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อม โดยมีคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในเขต อ.พนมสารคาม และ อ.สนามชัยเขต จำนวน 80 คน เข้ารับการฝึกอบรม

 ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทางเลือกและโอกาสในการพัฒนาอาชีพให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ให้มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ลดการพึ่งพาผู้อื่น เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการเข้าถึงสิทธิและใช้ประโยชน์จากการจัดสวัสดิการสังคมโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและสร้างเครือข่ายในการพัฒนาอาชีพอีกด้วย

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here