ฉะเชิงเทรา เปิดงานเทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรม

16

นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรม : ความรัก ความสุข ความมั่งคั่ง และความยั่งยืน Chachoengsao Happiness & Wealthy Carnival, Smart City from Learning City “ฉะเชิงเทราเมืองแห่งการเรียนรู้สู่เมืองอัจฉริยะของคนทุกช่วงวัย” โดยมีส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธี ณ บริเวณสวนสาธารณะริมแม่น้ำบางปะกง ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายจิตติน ตั้งกงพานิช ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ในนามของคณะกรรมการการจัดงานและกลุ่มภาคีเครือข่าย กล่าวว่า จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเมืองที่มีแม่น้ำบางปะกงเป็นต้นกำเนิดของหลายวัฒนธรรม เชื่อมโยงวิถีชีวิตของผู้คน ก่อเกิดเป็นขนบธรรมเนียม ประเพณีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกิน แหล่งท่องเที่ยว วัดวาอาราม บ่งบอกว่าเป็นบ้านเมืองที่มีความรุ่งเรืองทางอารยะธรรม เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม เป็นต้นทุนที่ชาวฉะเชิงเทราต้องเรียนรู้ รักษา และสืบทอด ส่งต่อไปยังลูกหลาน สภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

 จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่มี ด้วยการร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ ประกอบด้วย วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา รวมถึงเครือข่ายสภาวัฒนธรรมในทุกอำเภอ และที่สำคัญก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ร่วมกันขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม ด้วยการเชื่อมโยงพหุวัฒนธรรม และความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ผ่านการจัดงานดังกล่าว ซึ่งภายในพบกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย จีน มอญ ลาวพวน มากกว่า 30 ชุดการแสดง การสาธิตการทำอาหารจานยักษ์”หมี่ซั่วมงคล” การแสดงดนตรี RRU-Jazz นิทรรศการศิลปะ ภาพวาด และสาธิตการเขียนภาพ นิทรรศการฉะเชิงเทราเมืองแห่งการเรียนรู้ สู่การยกระดับการจัดการเชิงวัฒนธรรม และภูมิปัญญาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน นิทรรศการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ด้วยระบบคลังปัญญาดิจิทัลสู่เมืองอัจฉริยะ รวมไปถึงนิทรรศการจากชุมชนต่างๆในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชิมอาหารถิ่นของดีเมืองแปดริ้ว อาหารอร่อย ขนมหวาน กว่า 160 ร้าน พร้อมช๊อปผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน/ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม  และสินค้าอีกกว่า 1,000 รายการ

โดยกำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน 2566 ณ บริเวณสวนสาธารณะริมแม่น้ำบางปะกง ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อประกาศความร่วมมือในการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้สู่เมืองอัจฉริยะของคนทุกช่วงวัย พร้อมทั้งยกระดับต้นทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัดฉะเชิงเทราสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยมหกรรมการท่องเที่ยวชุมชนทางวัฒนธรรมวิถีบูรพา

https://www.tiktok.com/@chaijexu/video/7279411978915843330?is_from_webapp=1&sender_device=pc

ภาพ/ข่าว-วิชัย ต่อเชื้อ ผุ้สื่อข่าว จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here