ฉะเชิงเทรา-เกษตรบางน้ำเปรี้ยว ลงพื้นที่สำรวจการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว

5

นางวิภา ปักกาสาตัง เกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว มอบหมายให้นางสมพิศ รัตนกำเนิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่สำรวจการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี2565 ในพื้นที่หมู่ที่ 10 ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา นางสมพิษกล่าวว่าจากการลงสำรวจนาข้าววันนี้เบื้องต้นพบว่าส่วนใหญ่การระบาดของเพลี๊ย กระโดดในข้าวที่มีอายุมากกว่า 90 วันและช่วงที่เกษตรกรใกล้เก็บเกี่ยวผลผลิต ส่วนพันธุ์ข้าวที่พบการระบาด

อาทิเช่น ข่าว กข 47 ,กข 49 ในนาของเกษตรกรจำนวนที่พบจำนวน 6 ราย พื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของเพลี๊ยกระโดดสีน้ำตาลจำนวน 133 ไร่  ทั้งนี้ได้ประสานงานร่วมกับทางผู้นำชุมชนในพื้นที่เพื่อให้มีการเฝ้าระวังแปลงนาพื้นที่ใกล้เคียงที่อาจจะพบการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในแปลงข้าวของรายอื่นๆ และช่วยรายงานสถานการณ์ให้เกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยวทราบด้วยจะใด้ให้การแนะนำช่วยเหลือต่อไป

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here