ฉะเชิงเทรา-เกษตรบางน้ำเปรี้ยวบูรณาการถ่ายทอดความรู้ศูนย์เกษตรพอเพียงฐานทับเรือโยทะกา

5

นายนิยม ขันแก้ว เกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว พร้อมด้วยนางสมพิศ รัตนกำเนิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา และสำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา

 ลงพื้นที่บูรณาการถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการเกษตรแก่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทหารเรือโยทะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในศูนย์เรียนรู้ฯ อาทิ ด้านการปลูกพืช การปรับปรุงดินเปรี้ยว และการแก้ไขปัญหาน้ำเปรี้ยว เพื่อให้ศูนย์เรียนรู้ฯได้มีศักยภาพ และสามารถเป็นต้นแบบให้กับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้ามาศึกษาดูงานและยังเป็นการแลกแปลี่ยนองค์ความรู้อีกด้วย

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ .ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here