ฉะเชิงเทรา-อ่างระบมล้น spilway อ่างสียัดระบายน้ำ รวมลงคลองท่าลาดอ่วมน้ำล้นตลิ่งท่วมบ้านชาวบ้านเดือดร้อน

7

ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่า ได้ลงสำรวจพื้นที่น้ำท่วมในเขตอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา หลังจากที่มีฝนตกชุกในพื้นที่ อันเนื่องจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำของพายุโนรู และยังคงมีฝนตกต่อเนื่องในช่วงวันที่ 1 – 3 ตุลาคม 2565 ทำให้น้ำไหลลงคลองสาขาคือคลองสียัดและคลองระบม ก่อนจะไหลมารวมกันลงสู่คลองท่าลาดที่ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม ทำให้น้ำในคลองท่าลาดเพิ่มระดับสูงขึ้นจนเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมสองฝั่งคลองท่าลาดในอำเภอพนมสารคาม

 เบื้องต้นมีตำบลที่ถูกน้ำเข้าท่วมได้รับความเสียหายแล้ว 5 ตำบลได้แก่ ตำบลเขาหินซ้อน ตำบลเกาะขนุน ตำบลท่าถ่าน ตำบลพนมสารคาม และตำบลเมืองเก่า ในอำเภอพนมสารคาม ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเร่งสำรวจพื้นที่น้ำท่วมเพื่อประเมินความเสียหายทั้งบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตร

 ด้าน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ได้ตรวจสอบระดับน้ำที่บริเวณเหนือฝายท่าลาดระดับน้ำอยู่ที่ 8.08 ม.(รทก.)ซึ่งปัจจุบันอยู่ระดับทรงตัว แต่หากมีฝนตกหนักในอำเภอสนามชัยเขต และในพื้นที่อำเภอพนมสารคาม น้ำจะต้องไหลลงในคลองระบม ก่อนจะไหลลงสู่คลองท่าลาดจะทำให้ปริมาณน้ำก็จะเพิ่มขึ้นอีก

 ขณะที่โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ได้มีการออกหนังสือแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนไปถึงนายอำเภอทุกอำเภอ หลังจากบริเวณพื้นที่อำเภอสนามชัยเขตและอำเภอท่าตะเกียบซึ่งเป็นพื้นที่เนินเขาที่ราบสูง มีปริมาณน้ำจากพื้นที่ดังกล่าวได้ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำคลองสียัดและอ่างเก็บน้ำคลองระบมเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจจะสูงขึ้นเกินเกณฑ์การควบคุมปริมาณน้ำเก็บกักที่กรมชลประทานกำหนด อีกทั้งสถานการณ์ฝนยังมีแนวโน้มตกต่อเนื่องจนถึงกลางเดือนตุลาคม ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาน้ำไหลผ่านช่องระบายน้ำล้น (Spillay) ของตัวเขื่อนโดยไม่สามารถควบคุมได้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัดมีความจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำลงคลองสียัดในอัตรา 1.00 – 1.50 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน จากอัตราการระบายในปัจจุบัน 0.500 – 0.800 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ส่วนอ่างเก็บน้ำคลองระบมน้ำได้เกินความจุเก็บกักที่ 55.500 ล้านลูกบาศเมตรคิดเป็น 100%เต็มของความจุอ่าง จนทำให้มีปริมาณน้ำเริ่มล้นผ่านช่องระบายน้ำล้น (Spilway)ลงสู่คลองระบมบางส่วน

 ซึ่งปริมาณน้ำทั้งจากการระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำคลองสียัดและอ่างเก็บน้ำคลองระบม จึงส่งผลกระทบกับสภาพน้ำหลากด้านท้ายอ่างเก็บน้ำ จึงขอความร่วมมือจากอำเภอท่าตะเกียบ อำเภอสนามชัยเขต อำเภอพนมสารคาม อำเภอราชสาส์น และอำเภอบางคล้า เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประซาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองระบม คลองสียัด คลองท่าลาด และคลองส่งน้ำชลประทาน ในการเฝ้าระวังสถานการณ์ปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มสูงอีก จากการคาดการณ์วันนี้ว่าในคลองระบมและคลองสียัดถ้าไม่มีปริมาณน้ำฝนไหลลงมาเพิ่ม ระดับน้ำในคลองท่าลาดบริเวณเหนือฝายท่าลาดจะยังทรงตัว และเริ่มลดลงเล็กน้อย

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here