ฉะเชิงเทรา-อธิบดีกรมพัฒนาชุมชนร่วมผู้ว่าราชการจังหวัดทอดผ้าป่าสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล

7

ที่ ศาลาค่ายพุทธบุตร วัดโพนงาม อ.สนามชัยเขต จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนเนื่อง          ในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตร เพื่อทอดผ้าป่าการกุศลสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล และมูลนิธิรามาธิบดีฯ ในงานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ 50 ปี ตรงกับวันที่ 7 มิถุนายน 2564

ฉะเชิงเทรา-อธิบดีกรมพัฒนาชุมชนร่วมผู้ว่าราชการจังหวัดทอดผ้าป่าสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

พระปัญญาวิสุทธิโมลี เจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา (ธรรมยุต) และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโพนงาม โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน นายไมตรี  ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายสรายุทธ  แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรานายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นางสาวฉัตรประอร นิยม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายอนันต์ ประเสริฐผล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา นายสิทธิชัย อิงคยะกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา นางอุทัย พัฒนพิชัย วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอสนามชัยเขต นายสมชาย สุเทศ ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการประสานราชการ สำนักงานเลขานุการกรมการพัฒนาชุมชนนายคมสิน ศิริวงษ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ข้าราราชการ และผู้นำชุมชน เข้าร่วมพิธี กันอย่างพร้อมเพียง ศาลาค่ายพุทธบุตร วัดโพนงาม ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

ในโอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ และนายไมตรี ไตรติลานันท์ ร่วมกันจำหน่ายสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดรอบการกุศลฯ พร้อมทั้งแจกเมล็ดพันธุ์ผักและต้นกล้าผักสวนครัว แก่ผู้มาร่วมงานในวันนี้ รายได้ทั้งหมดร่วมสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล และมูลนิธิรามาธิบดี พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 6 ทุน เป็นเงิน 47,000 บาท แก่นักเรียน ตามโครงการ เด็กดี มีคุณธรรมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน                          .

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here