ฉะเชิงเทรา-สภ.พนมสารคาม เปิดตัวโครงการแก้ไขยาเสพติดแบบยั่งยืนตามนโยบายตำรวจภูธรภาค 2

6

ที่วัดดอนขี้เหล็ก ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา นางปิณฑิรา เก่งการพานิช นายอำเภอพนมสารคาม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ สภ.พนมสารคาม โดยมี พตอ.กนกศักดิ์ สิงห์ทอง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพนมสารคาม ให้การต้อนรับพร้อมด้วย พระบดินทร์ ปภัสโร เจ้าอาวาสวัดดอนขี้เหล็กนางกชมน บุษบงค์ พัฒนาการอำเภอพนมสารคาม นางบังอร ฝ่ายสัจจา ผู้อำนวยการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามตามอัธยาศัยอำเภอพนมสารคาม นายสมชาย กมลวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมโครงการและร่วมพิธีเปิด

 นางปิณฑิรา เก่งการพานิช นายอำเภอพนมสารคาม กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติด เป็นวาระสำคัญของชาติ ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อน ความทุกข์ยากของประชาชน และศักยภาพการพัฒนาของประเทศในอนาคต เป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีผู้ติดยาเสพติดอาศัยอยู่ จะมีปัญหามากกว่าทุกระดับ ที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ต้องช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด ให้ได้รับการบำบัดรักษา และอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างสงบสุข จึงได้ดำเนินการโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเข้าใจ และยั่งยืน

 นางปิณฑิรา กล่าวต่อว่า ถือเป็นโอกาสอันดี ที่ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน ได้มีโอกาสเข้ามาปฏิบัติการในพื้นที่ หมู่บ้านดอนขี้เหล็กโดยชุดปฏิบัติการจะช่วยแนะนำการดูแลผู้ที่ติดยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เกิดการบำบัดฟื้นฟูใกล้บ้านหรือภายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งแบบยั่งยืน ซึ่งจะได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่สาธารสุข และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่เข้าร่วมปฏิบัติการในโครงการฯ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง จากผู้นำ และชาวบ้านในหมู่บ้านตอนขี้เหล็ก ที่จะช่วยกันชับเคลื่อนโครงการฯ ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนให้การดำเนินงานโครงการฯ ประสบผลสำเร็จต่อไป

 ทั้งนี้ พันตำรวจเอก กนกศักดิ์ สิงห์ทอง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพนมสารคาม ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามที่ตำรวจภูธรภาค 2 ได้มอบหมายให้ สถานีตำรวจภูธรพนมสารคามคำเนินงาน “โครงการคำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ซาติ” โดยให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน หมู่บ้าน โดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เข้าใจและรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด เพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกัน แก้ไข และการบำบัดยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน และเพื่อสร้างรูปแบบการคำเนินงานในหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนสถานีตำรวจภูธรพนมสารคาม จึงได้พิจารณาคัดเลือก หมู่บ้านดอนขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๓ ต.เกาะซนุน  เข้าร่วมโครงการฯ ในปีนี้ เนื่องด้วยหมู่บ้านดอนขี้เหล็ก ยังมีปัญหายาเสพติดระบาดในพื้นที่ และมีผู้ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาในหมู่บ้าน ที่ต้องให้รับการแก้ไขปัญหายาเสพติตในหมู่บ้านโดยเร่งด่วน โดยชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน จะเข้ามาดำเนินงานตามกระบวนการ ในหมู่บ้านดอนขี้เหล็ก ตลอดระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่ เดือน มิถุนายน ถึง สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ชุดปฏิบัติการชุมซนยั่งยืน จะประกอบไปด้วย 1.เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพนมสารคาม 2. ฝ่ายปกครอง 3. สาธารณสุข เป็นต้น

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here