ฉะเชิงเทรา-สภ.บางคล้าเปิดตัวโครงการแก้ไขยาเสพติดแบบยั่งยืนตามนโยบายตำรวจภูธรภาค 2

10

บ้านทรายหาย หมู่ที่ 4 ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา นายชูชาติ จั่นทอง นายอำเภอบางคล้า เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ  โดยมี พ.ต.อ.พรชัย กิตติชญาธรณ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางคล้า ให้การต้อนรับพร้อมด้วย พระสมุห์อำนวย อนาจโย เจ้าอาวาสวัดโพธิ์บางคล้า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำชุมชน อสม.บ้านทรายหายเข้าร่วมโครงการและร่วมพิธีเปิด

นายชูชาติ จั่นทอง นายอำเภอบางคล้า กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติด เป็นวาระสำคัญของชาติ ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อน ความทุกข์ยากของประชาชน และศักยภาพการพัฒนาของประเทศในอนาคต เป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่บ้าน ชุมชนที่มีผู้ติดยาเสพติดอาศัยอยู่ จะมีปัญหามากกว่าทุกระดับ ที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ต้องช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด ให้ได้รับการบำบัดรักษา และอยู่ในหมู่บ้าน ชุมชนอย่างสงบสุข จึงได้ดำเนินการโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน โดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเข้าใจ และยั่งยืน

 นายชูชาติ กล่าวต่อว่า ถือเป็นโอกาสอันดี ที่ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน ได้มีโอกาสเข้ามาปฏิบัติการในพื้นที่ บ้านทรายหาย โดยชุดปฏิบัติการจะช่วยแนะนำการดูแลผู้ที่ติดยาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน ให้เกิดการบำบัดฟื้นฟูใกล้บ้านหรือภายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งแบบยั่งยืน ซึ่งจะได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่สาธารสุข และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่เข้าร่วมปฏิบัติการในโครงการฯ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง จากผู้นำ และชาวบ้านใน บ้านทรายหาย ที่จะช่วยกันชับเคลื่อนโครงการฯ ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนให้การดำเนินงานโครงการฯ ประสบผลสำเร็จต่อไป

  ทั้งนี้ พ.ต.อ.พรชัย กิตติชญาธรณ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางคล้า ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามที่ตำรวจภูธรภาค 2 ได้มอบหมายให้ สถานีตำรวจภูธรบางคล้าดำเนินงาน “โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ซาติ” โดยให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน หมู่บ้าน โดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เข้าใจและรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด เพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกัน แก้ไข และการบำบัดยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้าน ชุมชน และเพื่อสร้างรูปแบบการดพลเนินงานในหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็ง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน สถานีตำรวจภูธรบางคล้า จึงได้พิจารณาคัดเลือก บ้านทรายหาย หมู่ที่ 4 ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้าจ.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมโครงการฯ ในปีนี้ เนื่องด้วยบ้านทรายหายยังมีปัญหายาเสพติดระบาดในพื้นที่ และมีผู้ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาในหมู่บ้าน ที่ต้องให้รับการแก้ไขปัญหายาเสพติตในหมู่บ้านโดยเร่งด่วน โดยชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน จะเข้ามาดำเนินงานตามกระบวนการ ในบ้านทรายหาย ตลอดระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่ เดือน มิถุนายน ถึง สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ชุดปฏิบัติการชุมซนยั่งยืน จะประกอบไปด้วย 1.เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางคล้า 2. ฝ่ายปกครอง 3. สาธารณสุข เป็นต้น

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here