ฉะเชิงเทรา วัดโสธรวรารามวรวิหาร จัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-

10

นายไมตรี  ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระเทพรัตนมุนี รักษาการเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ เปิดโรงทานและมอบอาหารช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19  ตามพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีความห่วงใยต่อสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่  ซึ่งแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง  ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ และการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน ทำให้เกิดความยากลำบากในการดำเนินชีวิต จึงทรงมีพระบัญชาให้วัดที่มีศักยภาพดำเนินการช่วยเหลือชุมชนและประชาชนผู้ประสบภัย ปัจจุบันพบว่ามีหลายวัดที่ดำเนินการจัดตั้งโรงทาน และแจกจ่ายสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นแก่ประชาชน

 ในส่วนของวัดโสธรวรารามวรวิหาร ได้จัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19  ตั้งแต่วันที่ 24  มิถุนายน –  2 กรกฎาคม  2564 เป็นเวลา 9 วัน  กำหนดแจกอาหารเวลา 15.00 น.เป็นต้นไป  โดยวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พร้อมรักษาการเจ้าอาวาสวัดโสธรฯ  เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  รองเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันมอบอาหารกล่อง จำนวน 600 กล่อง พร้อมน้ำดื่มให้กับผู้นำชุมชน  นำไปแจกจ่ายประชาชนที่อยู่ในชุมชนรับประทานที่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ  โดยผู้ที่มารับอาหารต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here