ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี และระบบข้อมูลอัจฉริยะ เพื่อรองรับการพัฒนา Smart City

2

ที่ห้องประชุมวิชิตสงคราม ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี และระบบข้อมูลอัจฉริยะ เพื่อรองรับการพัฒนา Smart City จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมด้วย นายกรีฑา ตรีโภคา กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัมโบ้อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ประเทศไทย มิสเตอร์เจฟ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท REXGEN จำกัด ประเทศเกาหลี นายกลยุทธ ฉายแสง นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา และผู้ที่เกี่ยวข้อง

โดยในวันนี้ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU 2 โครงการด้วยกัน ซึ่งประกอบไปด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรากับบริษัท จัมโบ้อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ประเทศไทย และ บริษัท REXGEN จำกัด ประเทศเกาหลี ภายใต้โครงการติดตั้งระบบ Smart Traffic บริเวณแยกนิคมอุตสาหกรรม BP อำเภอบ้านโพธิ์ ถนนสาย 304  สิริโสธร ขาเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุ ลดการโต้แย้ง เพิ่มวินัยการจราจร  เข้าถึงข้อมูลปริมาณความหนาแน่นจราจรและสรุปรายงานนำไปวิเคราะห์บริหารจัดการได้ และโครงการการติดตั้ง Smart IoT Smart Lighting ต้นแบบ ในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นการลงนามระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรา เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา และบริษัท จัมโบ้อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ประเทศไทย

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here