ฉะเชิงเทรา ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค

9

 ที่หอประชุมอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี  ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2564 พร้อมด้วยนางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา  /นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา  ชมรมแม่บ้านดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดฯคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

เข้าร่วมกิจกรรม โดยจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตามโครงการ”สภาสังคมสงเคราะห์”55ปี ใต้ร่มพระบารมี โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล

 โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย อาหารกล่อง ขนมหวาน แพมเพิสสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ถุงยังชีพ ยาฟ้าทะลายโจรและชุดกาวน์กันน้ำ ให้แก่ผู้แทน 11 อำเภอ นำไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนและผู้ป่วยโควิด-19  ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

 สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัด /นายกเหล่ากาชาดจังหวัด /ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ นายกสมาคม /ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธา

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here