ฉะเชิงเทรา รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดอบรม ภายใต้แนวคิด “ฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน”

7

นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดอบรมตามโครงการของขวัญปีใหม่จากใจกระทรวงแรงงาน ภายใต้แนวคิด “ฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน” ในหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน และระดับบริหาร และหลักสูตร กฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน”

โดยมีนายประสิทธิ์ ปาตังคะโร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา กรรมการผู้จัดการบริษัทเพอร์เฟคเซฟตี้ เทรนนิ่ง แอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด ประธานมูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย ประธานชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานพระนคร นายจ้างและลูกจ้างสถานประกอบการ และภาคีเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน เข้าร่วมโครงการ

นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า การฝึกอบรมในหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร และกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน”  ภายใต้แคมเปญ “ฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน” โดยไม่เรียกเก็บค่าบริการ ซึ่งเป็นของขวัญปีใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้แรงงานและผู้ที่เกี่ยวข้องสอดรับแนวคิดของกระทรวงแรงงานที่มุ่งหวังพัฒนาคนให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นพลังสำคัญในการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น และเป็นการแบ่งเบาภาระลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้กับสถานประกอบกิจการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19

รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า  สำหรับของขวัญปีใหม่ 2564 ที่กระทรวงแรงงาน มอบให้แก่ผู้ใช้แรงงาน 5 ชิ้น ภายใต้แนวคิด “รักจากใจแรงงานไทยสุขใจถ้วนหน้า” ประกอบด้วย ลดเงินสมทบให้นายจ้างและผู้ประกันตน – เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร คลอดบุตร – ลดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมกองทุนรับงานไปทำที่บ้าน – อบรมความปลอดภัยในการทำงานฟรี 10,000 คน และฝึกอบรมออนไลน์ฟรี

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here