ฉะเชิงเทรา มอบเงินอุดหนุน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

7

นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีมอบมอบเงินอุดหนุน จำนวน 1,589,800 บาท ให้กับโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 โดยมี น.ส.สุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยครู อาจารย์ ร่วมรับมอบ ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร อบจ. และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำหรับการมอบเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ในครั้งนี้ เพื่อให้ดำเนินการจัดทำโครงการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ครบวงจร เพื่อรองรับนโยบายการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมีศักยภาพด้านเทคโนโลยี เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยเพื่อ

การจัดการเรียนรู้รองรับนโยบายการศึกษาไทยแลนด์ 4.0  รวมถึงเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ครบวงจรในการจัดการเรียนการสอน

ภาพ-ข่าว ไสว รุยันต์ จ.พัทลุง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here