ฉะเชิงเทรา มรภ.ราชนครินทร์ จับมือ มช.จัดหลักสูตรเตรียม SME ใช้หุ่นยนต์ช่วยอุตสาหกรรมรถยนต์ รองรับรถ EV ในอนาคต

3

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผวจ.ฉะเชิงเทรา เปิดโอกาสให้ ผศ. ดร.ณพศิษฐ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ นวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะ และ รศ. ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มรภ.ราชนครินทร์ เข้าพบ เพื่อแสวงหาความร่วมมือระหว่าง 2 มหาวิทยาลัยในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อ่จัดหลักสูตร อิเลคทรอนิคส์อัจฉริยะ เพื่อ up skill และ re skill บุคลลากรภาคอุตาสหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ เพื่อปรับตัวให้รองรับการผลิตรถยนต์ EV หรือรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารองรับอนาคตในอีก 5 ปี ข้างหน้า

โดยเบื้องต้นทาง มช. ต้องการให้ มรภ.ราชนครินทร์ หากลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ ผู้ประกอบการ SME และกลุ่มวิศวกร หรือ นศ. หรือ อาจารย์ผู้สอน เข้ารับการอบรมจำนวน 300 คน จะฝึกอบรม ต้นปี 2565 จำนวน 60 ชม และแบ่งกลุ่ม 5 คน เพื่อทำชิ้นงาน จำนวน 60 ชิ้นงาน ซึ่งโครงการนี้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการรถยนต์ประเทศเกาหลีใต้ ที่จะร่วมสังเกตการณ์อีกด้วย และหากชิ้นงานน่าสนใจอาจนำไปสู่การสั่งผลิต หรือการทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าร่วมกันในอนาคตอีกด้วย

โครงการนี้ จังหวัดฉะเชิงเทราสนับสนุนเต็มที่ เนื่องจากเป็นการเตรียมความพร้อมและเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือ Smart people รองรับเมือง Smart City ตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here