ฉะเชิงเทรา-พ่อเมืองแปดริ้วอ่านสารนายกประยุทธเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ

1

ที่ ศาลาจตุรมุข และบริเวณโดยรอบสนามหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าแปดริ้ว เป็นประธานอ่านสารของนายกรัฐมนตรีโดยมีนายกิตติ เป้าเปี่ยมทรับย์ นายก.อบจ.ภาคราชการและเอกชนร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ทั้งนี้พ่อเมืองแปดริ้วกล่าวว่าเนื่องจากเด็กและเยาวชนเป็นอนาคตของประเทศชาติและสังคมโลก จึงต้องส่งเสริมให้เด็กสามารถร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะทางสังคม กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางสร้าง   สรรค์เพิ่มพูนทักษะ และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ดั่งคำขวัญวันเด็กประจำปี(2566)ที่ว่า รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี

สำหรับกิจกรรมภายในงาน วันเด็กแห่งชาติมีการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีการแสดงความสามารถ การแสดงเต้นประกอบดนตรี การเล่นเกมชิงของรางวัล รวมถึงบูธกิจกรรมจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่นำสิ่งของ อาหารเครื่องดื่มมาร่วมแจกเด็กใด้โดยมีเจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง เด็ก และเยาวชน ร่วมกิจกรรมกว่า 2,000คนร่วมงานท่ามกลางความสุขความสนุกสนานของเด็ดที่ใด้ทำกิจกรรมต่างๆนอกจากเด็กแล้วส่วนผู้ปรกครองที่พาลูกหลานมาร่วมงานยังใด้รับบัตรเพื่อรอจับรางวัลจากภาครัฐแลเอกชนด้วย

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here