ฉะเชิงเทรา-ผอ.สพป.เขต2 รับมอบโครงการ Solar Rooftop ขนาด 5 kwpเพื่อการศึกษา..

73

ที่หอประชุม ร.ร.วัดไผ่แก้ว(ศิริสวัสดิ์ประชาสรรค์) ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทราว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืนรองผู้อำนวย  การสพป.เขต 2 รับมอบโครงการติดตั้งระบบSolar Rooftop ขนาด 5 kwpจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยมี นายพีระพล ปูรณะโชติ ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี เป็นประธานในการส่งมอบพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต2  ร่วมงาน

ทั้งนี้รองผอ.สพป.เขต 2 กล่าวขอบคุณแก่การไฟฟ้าที่มอบโครงการดีๆ   Solalar Rooftopขนาด 5 KWP ภายในโครงการ “60 ปี 60 ความร่วมมือ 60 การให้แสงสว่างที่ไม่มีวันสื้นสุด” ให้แก่การศึกษาโดยทางโรงเรียนจะใด้ใช้ประโยชน์สูงสุด

  ขณะเดียวกันนายพีระพลกล่าวว่า  สำหรับโครงการติดตั้ง Solar Rooftop มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานการศึกษาได้มีการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นพลังงานจากธรรมชาติ ซึ่งในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา มีหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 2 แห่งได้แก่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และ แห่งที่ 2 ใด้แก่ร.ร.วัดไผ่แก้ว(ศิริสวัสดิ์ประชาสรรค์)ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2  ไ’ด้ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาSolar Rooftopขนาดกำลังการผลิตติดตั้งแผง 5 กิโลวัตต์(kWp) เสร็จสมบูรณ์และสามราถใช้ประโยชน์ใด้แล้ว

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here