ฉะเชิงเทรา-ป้องกันเข้มไม่เว้นแม้แต่กำนันผู้ใหญ่บ้าน

74

นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นอ.คลองเขื่อน พร้อมด้วย ป.อาวุโส สาธารณสุขอำเภอ ทำการตรวจคัดกรองโควิด 19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ทุกราย ทั้งอำเภอ ซึ่งผลการตรวจปรากฏว่าเป็นปกติไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 แต่อย่างใด 

 โดยการตรวจ ATK ให้กับฝ่ายปกครองท้องที่ ในวันนี้ นายอำเภอมุ่งหวังให้ข้าราชการดังกล่าว เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชา ชน ในการเฝ้าระวัง คุมเข้มและรักษามาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ตามมาตราการศูนย์ควบคุมโรคติดต่อจังหวัด อย่างไรก็ตาม ผู้นำฝ่ายปกครองท้องที่ ท้องถิ่น และบุคลากรด่านหน้าในอำเภอคลองเขื่อน ได้รับวัคซีนกันครบทุกราย100 % 

 ทั้งนี้ การตรวจหาเชื้อโควิด – 19 อย่างเข้มข้นดังกล่าว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 โดยเฉพาะจากเชื้อโอมิครอนที่กำลังระบาดอยู่ทั่วประเทศในขณะนี้ ซึ่งพบว่าที่ผ่านมาการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ที่เกิดขึ้นในอำเภอคลองเขื่อน มาจากผู้ที่เดินทางกลับจากต่างจังหวัด แล้วนำเชื้อมาแพร่ให้กับคนในอำเภอคลองเขื่อนตามครัวเรือนต่างๆ

นายอำเภอคลองเขื่อน จึงได้เน้นย้ำให้มีการเฝ้าระวัง ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด – 19 กับผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อน โดยให้ข้าราชการทุกคน รวมทั้ง ผู้นำท้องถิ่น ฝ่ายปกครองท้องที่ กระทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี ในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิด – 19 อีกทั้งนายอำเภอคลองเขื่อน ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนช่วยรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ให้กับประชาชน ได้เข้าใจและปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดด้วยและประชาชนไม่ควรตระหนกตกใจกับเชื้อ โควิตโอมิครอน/

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here