ฉะเชิงเทรา ประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

3

ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม   นายไมตรี  ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

 เป็นประธานประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามงาน ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เป็นการส่วนพระองค์  ในวันที่ศุกร์ที่  18  มีนาคม 2565   เวลา 09.00 น.  โดยมี นายณัฐพงษ์  สงวนจิตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  นายอำเภอพนมสารคาม   ผอ.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ  ทหาร ตำรวจ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อหารือการเตรียมความพร้อมการรับเสด็จ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here