ฉะเชิงเทรา บ้านสวนเมล่อน อ.บ้านโพธิ์ Smart Farmer Smart City ได้ทั้ง GAP และ มาตรฐาน SHA

10

ผู้สื่อข่าว รายงานว่า ย้อนหลังไปเมื่อ 6 ปีที่แล้ว อ.บ้านโพธิ์ สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินเค็ม ปลูกเมล่อน คงไม่ใช่เรื่องง่าย เป็นคำพูดที่ท้าทายมากสำหรับ ปคุณา บุญก่อเกื้อ หรือ คุณแก้ว เกษตรกรรุ่นใหม่ เจ้าของสวน “บ้านสวนเมล่อน” อ.บ้านโพธิ์ เนื่องจากความต้องการที่จะปลูกพืชผักผลไม้เป็นอาหารปลอดภัยไว้กินในครอบครัว ประกอบกับสามีชอบรับประทานเมล่อน อีกด้วย   พยายามศึกษาหาความรู้ ปรับปรุงดินด้วยวิธีการปรุงดิน เพื่อปรับปรุงสภาพดิน และยังได้ไปขึ้นทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ จึงมีโอกาสได้เข้าร่วม โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ Young Smart Farmer ช่วงกลางปี 2561 จึงทำให้พบเครือข่ายเกษตรกร  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเกษตรซึ่งกันและกัน

 จากวันนั้นถึงวันนี้  บ้านสวนเมล่อน อ.บ้านโพธิ์ ได้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ จัดตั้งสหกรณ์พืชผักผลไม้เกษตรปลอดภัยสูงจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรของเครือข่าย ซึ่งเป็นสินค้ามาตรฐาน GAP ทั้งหมด  ปัจจัยสำคัญที่ทำให้บ้านสวนเมล่อนประสบความสำเร็จในการทำการเกษตร คือ การใช้เทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียในการจัดการการผลิตและการตลาด โดยบ้านสวนเมล่อนได้เข้าร่วมโครงการติดตั้งเครื่องมือเทคโนโลยี Internet of Things ของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยสั่งการทั้งการรดน้ำ การบอกค่าความชื้น อุณหภูมิ ผ่านโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียว  และทำการตลาดผ่าน โซเชียลมีเดีย อีกด้วย สมเป็น สมาร์ทฟาร์มเมอร์ ก็เพราะอยู่ฉะเชิงเทรา เมืองที่รัฐบาลเลือกให้เป็นเมือง สมาร์ทซิตี้

ปัจจุบันบ้านสวนเมล่อน อ.บ้านโพธิ์ ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่ในแต่ละวันจะมีกลุ่มเกษตรกรจากจังหวัดต่าง ๆ มาขอศึกษาดูงาน และอุดหนุนเมล่อน  ซึ่งมีรสชาติหวานกรอบมีเค็มเล็กน้อยติดปลายลิ้น ตามธรรมชาติของสภาพดิน ทำให้กลายเป็นรสชาติที่แตกต่าง อย่างสร้างสรรค์

การปลูกเมล่อน ใช้เวลาเพียง 2 เดือน ก็สามารถเก็บผลผลิตได้ และที่บ้านสวนเมล่อนแห่งนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสลักชื่อคนสำคัญเพื่อมอบให้คนรู้ใจ สร้างความประทับแบบไม่รู้ลืมอีกด้วย สนใจก็ลองไปส่องเพจ บ้านสวนเมลล่อน อ.บ้านโพธิ์ ดูได้นะคะ หรือหากจะมาศึกษาดูงานที่นี่ก็ขอให้มั่นใจได้เพราะสวนนี้ได้รับการรับรองมาตรฐาน SHA ด้วยนะคะ ที่นี่เป็น Smart Farmer ไม่ต้องใช้เงินสด แสกนคิวอาร์โค๊ด ได้หมดสดชื่นจริง ๆ  ที่ บ้านสวนเมล่อน อ.บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here