ฉะเชิงเทรา น้องไหม… เชิญชวนคนไทยเป็นเจ้าภาพที่ดีประชุม APEC 2022

34

จากการที่สภากาชาดไทย ได้มีโครงการคัดสรรกุลบุตร กุลธิดากาชาด ประจำปี 2565  เพื่อสรรหาเยาวชนที่มีคุณสมบัติเพรียบพร้อมตามคุณสมบัติ คือเยาวชนที่มีไหวพริบปฏิภาณ ทันโลกทันสมัย มีจิตอาสาอย่างแรงกล้า มีคุณธรรม  และมีศักยภาพดำเนินชีวิตได้อย่างพอเพียง เพื่อประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

นางสาวชนากานต์ สิงสมุทร วัย 24 ปี หรือน้องไหม เกิดที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ศึกษาชั้นประถมที่โรงเรียนเซนต์หลุยส์  และเรียนมัธยมที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้เข้ารอบติด 1 ใน 10 การคัดสรรกุลบุตรกุลธิดา สภากาชาดไทย ได้กล่าวเชิญชวนให้คนไทยเป็นเจ้าภาพที่ดี ในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม APEC 2022

น้องไหม เชิญชวน ให้คนไทยทุกคนเป็นเจ้าภาพที่ดีในการประชุม APEC 2022 ภายใต้หัวข้อหลัก “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล หรือ Open. Connect. Balance.  ระหว่างวันที่ 14 – 19 พฤศจิกายน 2565 นี้ และหากมีโอกาสแวะมาสักการะหลวงพ่อโสธร เพื่อความเป็นสิริมงคล ชาวแปดริ้ว ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here