ฉะเชิงเทรา นิคมบลูเทค ซิตี้มอบน้ำดื่ม โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

7

ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก หมู่ที่ 7  นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีเปิด โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกฎราชกุมาร เพื่อให้บริการและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่อย่างครบวงจร

โดยมีลักษณะการทำงานบูรณาการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่พร้อมการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่โดยหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ และสามารถสร้างความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ทีมฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

 โครงการจัดตั้งนิคอุตสาหกรรม บลูเทค ซิตี้ ใด้สนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 300 ขวด โดยมีนายไพเราะ ล้ำเลิศ รองนายก อบต.หนองจอก เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อแจกจ่ายให้แก่กลุ่มเกษตรกรและผู้ที่มาร่วมงาน

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here