ฉะเชิงเทรา นำร่อง วัคซีนเข็ม 3 – 4 บุคลากรด่านหน้า รุดกระตุ้นภูมิ รับมือโควิดสายพันธุ์ใหม่

78

นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นอ.คลองเขื่อน พร้อมด้วย ป.อาวุโส ร่วมกับโรงพยาบาลคลองเขื่อน สาธารณสุขอำเภอคลองเขื่อน รพ.สต. และอสม. ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็มที่ 3 และ 4 ให้ แก่บุคลากรด่านหน้าประกอบด้วย ส่วนราชการทุกส่วน ตำรวจ ฝ่ายปกครองท้องที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ บุคลากร ลูกจ้าง ทุกคน 

  นายอำเภอกล่าวว่า “บุคลากรด่านหน้าทุกคนในอำเภอคลองเขื่อนได้รับวัคซีนกันครบ 100 % ทุกคนแล้ว จึงได้ทำการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 และ 4 เพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ที่ดีที่สุดนอกเหนือจากการกระตุ้นภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่าที่มีการพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้น ยังเป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน ในการสร้างความมั่นใจ ฉีดกระตุ้นวัคซีนในครั้งนี้ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับประชาชน ในการบูสโดส หรือการฉีดกระตุ้นวัคซีน เข็มที่ 3 และ 4  เป็นการรักษา มาตรการที่ดีเยี่ยมในการป้องกันการควบคุมโรคที่เข้มข้น เป็นแบบอย่างให้กับประชาชนทั่วไป ในการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ต่อไป”

  ซึ่งในขณะนี้อำเภอคลองเขื่อนยังคงมียอดการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 เป็นอันดับที่ 1 ของจังหวัดฉะเชิงเทรา คิดเป็น 99.58% ของจำนวนประชากรในทะเบียนราษฎร์ และประชากรแฝงทั้งหมด ที่อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถรับวัคซีนได้  วัคซีนเข็มที่ 2 คิดเป็น 81.90%และวัคซีนเข็มที่ 3 คิดเป็น 7.43%    ถือว่ายอดการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1และ 2 ประสบความสำเร็จในการมุ่งเน้นให้ประชาชนตระหนักถึงควาสำคัญของวัคซีน เป็นอย่างมาก   และการบูสโดสกระตุ้นวัคซีนให้กับบุคลากรด่านหน้าในครั้งนี้ มีเจตนาที่จะให้ยอดในการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 เพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับเข็มที่ 1 และ 2 ให้ประชาชนตระหนักถึงการกระตุ้นวัคซีนในเข็มต่อไปเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้วันนี้ได้รับเกียรติจาก ท่าน พล.ต.ต.นันทวุฒิ  สุวรรณละออง  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา  ได้นำเจ้าหน้าที่ ตำรวจจาก สภ.คลองเขื่อนมาร่วมรับวัคซีนกระตุ้น เข็มที่3 และ 4 เพื่อเป็นแบบอย่างสร้างความมั่นใจที่ดีให้กับประชาชนอีกด้วย   นายอำเภอกล่าวต่ออีกว่า “ที่ผ่านมาทางอำเภอ ได้รับความร่วมมือจาก สภ.คลองเขื่อน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ไม่ว่าจะเป็นการรับส่งผู้ป่วย การจัดตั้งศูนย์พักคอย หรือการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการฉีดวัคซีน รวมถึงโครงการอื่นๆที่เกิดขึ้น”   ท้ายนี้ นายอำเภอได้เน้นย้ำการดำเนินชีวิตภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ขอให้ประชาชนทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบูสวัคซีน เข็ม 3 – 4 เพื่อภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดของประชาชนทุกคน

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ /ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here