ฉะเชิงเทรา นายกไก่ เปิดโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานด้านการผังเมืองด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และ STEAM DRONE EDU

2

นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานด้านการผังเมืองด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และ STEAM DRONE EDU เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โดยมี  นายเดโช คล้ายสุวรรณ์ ที่ปรึกษา นายก อบจ. นางทัศนีย์ บุญส่ง นายมณฑล ไวยเจริญ เลขานุการ นายก อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ  คณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง ณ โรงเรียนวัดสัมปทวน (บางแก้วพุทธิยาคาร) ต.บางแก้ว อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานด้านการผังเมืองด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และสตีมโดรน อีดียูเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เกิดทักษะการเรียนรู้ด้านการวางและออกแบบผังเมือง รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรจากแบบจำลองการวางผังเมือง เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อากาศยาน เป็นการเสริมทักษะเด็กนักเรียนรุ่นใหม่ยุคดิจิตอลให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์อากาศยาน และเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานและการบูรณาการทำงานร่วมกัน

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here