ฉะเชิงเทรา- นอภ.คลองเขื่อน จัดพิธีสมโภชน์บวง สรวงพระแม่ธรณีบีบมวยผม และพระแม่โพสพ เพื่อความเป็นสิริมงคล

74

นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นายอำเภอคลองเขื่อน พร้อมด้วยผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำฝ่ายปกครองท้องที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนชาวคลองเขื่อน ได้ร่วมกันจัดงานพิธีบวงสรวงพระแม่ธรณีบีบมวยผมและพระแม่โพสพ ณ ศาลพระแม่ธรณีบีบมวยผม พระแม่โพสพ หน้าที่ว่าการอำเภอคลองเขื่อน เพื่อความเป็นสิริมงคล สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และแสดงความกตัญญู สำนึกบุญคุณต่อพระแม่ธรณีบีบมวยผมและพระแม่โพสพ ที่ให้ความอุดมสมบูรณ์แก่พื้นดิน ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอคลองเขื่อนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจึงมีความเชื่อต่อๆกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ

 ทั้งนี้ นายอำเภอคลองเขื่อนมุ่งหวังที่จะให้งานพิธีบวงสรวงฯ นี้ เป็นงานประจำปีของอำเภอคลองเขื่อนต่อไป เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย หลังฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะนาข้าว บ่อกุ้ง บ่อปลา ผลไม้ พืชผักสวนครัวซึ่งในปีต่อๆไปจะได้มีการต่อยอดงานประจำปีนี้ให้ยิ่งใหญ่ มีชื่อเสียง ยิ่งๆขึ้นไป 

สำหรับการจัดงานพิธีบวงสรวง ฯ ในวันนี้ ทุกภาคส่วนของอำเภอคลองเขื่อน ได้ร่วมจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ มีทั้งพิธีทางศาสนาพราหมณ์ และพิธีสงฆ์ พิธีแหล่ขวัญข้าว มีวงมโหรี ปี่พาทย์ บรรเลงตลอดพิธี นำความภาคภูมิใจและความเป็นสิริมงคล แก่ผู้มาร่วมพิธีบวงสรวงและสมโภชน์ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งทั้งนี้นายอำเภอคลองเขี่อนยังกล่าวขอบคุณบรรจบ ศิริอุดมสิน (เฮียแปะ) รองประธานกต .ตร .สภ.คลองเขื่อนและ คุณประภา  ศิริโสดา  (เจ๊โส) ร้านก้อนแก้วค้าวัสดุทั้งสองท่านใด้มอบเงินสนับสนุนในการทำบุญและร่วมจัดงานในวันนี้ด้วย

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here