ฉะเชิงเทรา นอภ.คลองเขื่อน วางกลยุทธ์ ดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้หลั่งไหลเที่ยวสักการะ อุทยานพระพิฆเนศ องค์ยืน

30

นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ  นาย อ.คลองเขื่อน ร่วมกับทีมงาน สสอ. รพ.สต.บางตลาด ลงพื้นที่อุทยานพระพิฆเนศ องค์ยืน  หมู่ 4 ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน ทำการตรวจคัดกรองเชิงรุก (ACF) แบบ Antigen Test Kit (ATK) ให้แก่ผู้ประกอบการ ร้านค้า เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19 จำนวน 18 ราย ผลการตรวจปกติทุกราย พร้อมเน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับประชาชนทั่วไปที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวกราบไหว้องค์พระพิฆเนศองค์ยืน ซึ่งผู้ประกอบการ ได้ให้ความสำคัญกับมาตรการ covid free setting

 ด้านสิ่งแวดล้อมปลอดภัย (COVID Free Environment) อาทิ การทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมทุก 1-2 ชั่วโมง โดยเฉพาะห้องน้ำทำการฆ่าเชื้อด้วย dettol ทุกครั้ง   ด้านพนักงานปลอดภัย (COVID Free Personnel) มีภูมิคุ้ม กัน โดยพนักงานทุกคนต้องใด้รับการฉีดวัคซีนครบโดส  และให้คัดกรองความเสี่ยงพนักงานทุกวัน รวมถึงจัดหา ATK ให้พนักงานตรวจทุกๆ 7 วันด้วย   ด้านผู้ใช้บริการปลอดภัย (COVID Free Customer) ให้คัดกรองผู้ใช้บริการ รวมทั้งเว้นระยะห่างในสถานที่พร้อมทั้งทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคนด้วย

เพื่อที่นำร่องอำเภอคลองเขื่อนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ปลอดภัยจากโรคเชื้อไวรัสโควิด 19 และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาท่องเที่ยว การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ ให้อยู่ร่วมกันได้ ในสถาน การณ์การแพร่ระบาด

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ /ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here