ฉะเชิงเทรา จเรตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูการบริหารงาน สภ.บางคล้า

3

พล.ต.อ.วิสนุ  ปราสาททองโอสถ จตช.,พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์   จตร.(สบ.8) , พล.ต.ต.ไพศษล  พฤกษจำรูญ  ผบก.กต.1 จต. พ.ต.อ.ศรัณย์กร  อินทร์จักร์  นว.(สบ.4) ตร., พ.ต.ท.พงษ์ปกรณ์ พิพัฒนสมพร  รองผกก.สส.บก.ตม.6 สตม.ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการปฏิบัติราชการตามนโยบาย ตร. ณ สภ.บางคล้า โดยมี พล.ต.ต.นันทวุฒิ  สุวรรณละออง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา,พ.ต.อ.ชาตรี  สุขศิริ  รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา,พ.ต.อ.ชโลธร   เปรมปรี  รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา  ให้การต้อนรับ  และพบ พ.ต.อ.พรชัย  พรชัย  กิตติชญาน์ธร  ผกก.สภ.บางคล้า,พ.ต.ท.เอกภพ  ธรรมาธิกุล   รอง ผกก.สส.สภ.บางคล้า , พ.ต.ท.สมศักดิ์  อินสุข   รอง  ผกก.ป.สภ.บางคล้า ,พ.ต.ท.เลอศักดิ์   มั่นสมบูรณ์  สวป.ฯ,พ.ต.ท.เดชฤทธิ์  ศรีคชา  สว.(สอบสวน)ฯ, พ.ต.ท.อำพันธ์   แสนสีจันทร์  สว.อก.ฯ, พ.ต.ต.พชรธัช   สมานกิตติธร  สว.สส.ฯ,พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.บางคล้า   ให้การต้อนรับ ได้รับรายงานสถานการณ์และข้อมูลต่าง ๆ เช่น

การดำเนินการจัดทำห้อง CCTV เพื่อรองรับโครงการ Smart Safety Zone  การดูแลความปลอดภัยของประชาชนโดยเฉพาะภัยอันตรายบนพื้นที่ สาธารณะ ฯ และกำชับการปฏิบัติราชการให้ผู้ใต้บังคับบัญชากำกับดูแล กวดขันวินัย การประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมเป็นที่ยอมรับของสังคมและให้ความสำคัญต่อข่าวสารที่กระทบภาพลักษณ์ตำรวจ เร่งติดตาม ตรวจสอบ ตอบคำถามสังคมได้ด้วยความรวดเร็ว โดยยึดหลักความเป็นธรรมซึ่งเป็นภาพสะท้อนถึงความมั่นใจของประชาชนที่มีผลต่อตำรวจ ต้องรับฟังปัญหาและสาเหตุ เพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ไข พร้อมกับมอบพระนิรันตราย(จำลอง) หมายเลขประจำพระเลขที่ 1066 เป็นพระประจำหน่วย เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ได้สักการะบูชาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นขวัญในการปฏิบัติราชการ ตามความประสงค์ของมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และนอกจากนี้ พล.ต.อ.วิสนุ  ปราสาททองโอสถ จตช.ยังได้ร่วมปลูกต้นรวงผึ้งที่หน้า สภ.บางคล้าด้วย

 ทั้งนี้ได้ขอนำความปราถนาดีจาก พล.ต.อ.สุวัฒน์   แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. และผู้บังคับบัญชาระดับ ตร.ทุกนาย เป็นกำลังใจให้พี่น้องข้าราชการตำรวจ สภ.บางคล้า ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เต็มความสามารถปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาและเป็นที่ พึ่งให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง จากนั้นออกเดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ต่อไป

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here