ฉะเชิงเทรา จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข

2

 ที่วัดปิตุลาธิรารังสฤษฎิ์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ร่วมด้วย นายณัฐพงษ์ สงวนจตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายมนัส เทพรักษ์ ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา และประชาชนที่นำสุนัข และแมว มาฉีดวัคซีน และทำหมัน

เนื่องด้วยกรมปศุสัตว์ได้จัดโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยดำเนินกิจกรรมการรรณรงค์ฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว รวมถึงการบริการด้านคุมกำเนิด ผ่าตัดทำหมันเพื่อลดประชากรสุนัขและแมวจรจัด เพื่อมุ่งเน้นให้อัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์ให้ลดลง

ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงร่วมกับเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา และหน่วยงานราชการ จัดโครงการฯในครั้งนี้ขึ้นเพื่อควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนมีความตื่นตัว รับรู้ข่าวสารของโรคพิษสุนัขบ้าอยู่เสมออีกด้วย

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here