ฉะเชิงเทรา จัดพิธีลงนาม เพื่อยกระดับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

14

ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานประชุมการจัดงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคเอกชน และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) เพื่อยกระดับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ฉะเชิงเทรา สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart city) และงานนิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่อนาคต

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า แนวคิดการจัดงาน ในครั้งนี้ เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าด้านวัฒนธรรมและเทคโนโลยี ที่สร้างความสะดวกสบาย ลดต้นทุนการผลิตระยะยาว และเพิ่มมูลค่าของผลผลิต รวมถึงสร้างองค์ความรู้และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประชาชน และผู้ร่วมงาน สร้างโอกาสของกลุ่มผู้ประกอบการ Startup ส่งเสริมให้ประ ชาชนสามารถเข้าถึงและเข้าใจในการนำเทคโนโลยีมาใช้ และสามารถนำความรู้ไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนได้

สำหรับกิจกรรมภายในงาน พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคเอกชนฯ และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) , Exhibition ของหน่วยงาน องค์กร ห้างร้านต่างๆ , การออกหน่วยบริการด้านแรงงาน/รับสมัครงาน ของกระทรวงแรงงานและองค์กรต่างๆในพื้นที่ ,การแสดงดนตรีในสวน การแสดงวงดนตรีโยธวาทิตฯ และการแสดงอื่นๆ ตลอดระยะเวลาของการจัดงาน , การออกร้านของกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารของดีเมืองแปดริ้ว 40 ร้าน , การออกร้านสมาคมร้านอาหาร Food truck มากกว่า 20 ร้าน , การออกร้านกลุ่มผู้ประกอบการในการดูแลของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here