ฉะเชิงเทรา จัดพิธีมอบโค-กระบือ พระราชทาน ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ กรณีพิเศษ

2

นายไมตรี ไตรติลานันท์  เป็นประธานในพิธีมอบโคพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการธนาคาร โค กระบือเพื่อการเกษตรกร ตามพระราชดำริ กรณีพิเศษ ร่วมด้วย นายอนุชา เรืองอมรวิวัฒน์ นายอำเภอบ้านโพธิ์ นายมนัส เทพรักษ์ ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองขุด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ปล่อยชีวิตโคจำนวน 1 คู่ เพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 1 ตัว เพื่ออุทิศบุญกุศล และเสริมความเป็นสิริมงคล เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 และพระราชทานโคดังกล่าวไปให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ กรณีพิเศษ จำนวน 1 ราย ให้แก่นายยงยุทธ ขำสำอางค์ บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองขุด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

มวัตถุประสงค์โดยเลี้ยงเพื่อการผลิตและขยายพันธุ์ซึ่งเกษตรกรจะต้องคืนลูกตัวแรกเมื่ออายุครบ 18 เดือน ให้กับโครงการ และเมื่อครบสัญญา 5 ปี โครงการฯจะมอบกรรมสิทธิ์แม่โค-กระบือ พร้อมลูกตัวที่ 2,3 ให้กับเกษตรกรต่อไป โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เริ่มดำเนินการเมื่อ เดือนมีนาคม พ.ศ.2522 กรมปศุสัตว์ได้นำ กระบือของกรมปศุสัตว์ จำนวน 280 ตัว ไปให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจน ในพื้นที่โครงการพัฒนาที่ราบเชิงเขา จังหวัดปราจีนบุรี

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here