ฉะเชิงเทรา จัดประชุมการจัดงานนมัสฺการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปี

1

ที่ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมการจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2566 พร้อมด้วย นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนเจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ

โดยที่ประชุมได้รับทราบกำหนดการจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปี จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ประเพณีลอยกระทงและการท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทรา ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 5 จุด พิธีแห่หลวงพ่อโสธรทางบก และทางน้ำ การจัดโต๊ะหมู่บูชาฯ การแข่งขันเจ็ทสกี การจัดนิทรรศการและออกร้านของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน การแสดงพื้นบ้าน การจัดและจำหน่ายอาหารพื้นบ้านและสินค้า OTOP และสินค้าเกษตรคุณภาพ โดยนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปี 2566 จัดงานในระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ถึง 5 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (12วัน12คืน)

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here