ฉะเชิงเทรา คว้ารางวัลส่งเสริมการออมยอดเยี่ยม(ภาคตะวันออก) กับ กอช.ประเภทยอดสมาชิกสูงระดับจังหวัด ประจำปี 2564

6

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เป็นประธานมอบรางวัลส่งเสริมการออมกับ กอช. ยอดเยี่ยมประจำปี 2564 เนื่องในวันออมแห่งชาติ ผ่านระบบ Video Conference จำนวน 34 รางวัล

นายไมตรี  ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้แทนรับมอบ คว้ารางวัลส่งเสริมการออมยอดเยี่ยม  (ภาคตะวันออก) กับ กอช.ประเภทยอดสมาชิกสูงระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ซึ่งขับเคลื่อนโดยทีมตำบลเข้มแข็ง ส่งผลให้จำนวนสมาชิก กอช.จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่ปี 2558 – 29 ต.ค. 2564 มีสมาชิก กอช. รวม 24,982 ราย มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด  ซึ่งการสมัครเข้าร่วมสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ เป็นนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการส่งเสริมวินัยการออมเงินให้ประชาชนในทุกช่วงวัย เพื่อเตรียมหลักประกันในช่วงเกษียณ หรือช่วงสูงวัย ให้มีบำนาญ เพื่อสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม

 กลุ่มเป้าหมายของสมาชิกส่วนใหญ่เป็น นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกร รัฐบาลได้ประกาศให้การออมเป็นวาระแห่งชาติ ประชาชนออม รัฐช่วยออม อนาคตสดใส สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิก กอช. สามารถติดต่อได้ที่ กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน หรือที่ว่าการอำเภอทุกแห่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here