ฉะเชิงเทรา คนดีศรีบางคล้า “รับรางวัล “ลูกหลวงพ่อโสธรพันธุ์แท้”ประจำเดือนสิงหาคม

6

ที่ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฆราวาส  และพระครูโสภณธรรมานันท์  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์   มอบรางวัลลูกหลวงพ่อโสธรพันธุ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2565   โดยมี นายสราวุฒิ บุญสร้าง” หัวหน้าหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทรา จุดบางคล้า และผู้สื่อข่าวไทยรัฐ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น1 ใน 11 คน 11 อำเภอ ที่ได้รับรางวัล “ลูกหลวงพ่อโสธรพันธุ์แท้”  ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ประเภทประชาชน  ตามโครงการยกย่องเชิดชูคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม “ลูกหลวงพ่อโสธรพันธุ์แท้”  ซึ่งเป็นนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยการพิจารณาคัดเลือกคนดีของจังหวัด บุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์จาก 11 อำเภอ  โดยพระราชภาวนาพิธาน  เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา และ เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร  ได้เมตตาสนับสนุนรางวัลลูกหลวงพ่อโสธรพันธุ์แท้ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจ 

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม เชิดชูเกียรติ และสนับสนุนให้คนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักธรรม  ทางพระพุทธศาสนา และบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อประกาศยกย่องให้เป็นบุคคลตัวอย่างของจังหวัดฉะเชิงเทราและเป็นแบบอย่างที่ดี ในการประพฤติตนในสังคมไทย มีความเป็นอยู่ที่พอเพียง เจริญรอยตามพระยุคลบาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศที่ถาวรและยั่งยืนสืบไป

  นายสราวุฒิ บุญสร้าง  หัวหน้าหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทรา จุดบางคล้า มีจุดเริ่มจากความชอบที่อยากช่วยเหลือคนอื่นที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุต่างๆ จนกระทั้งได้มาสมัครเป็นอาสากู้ภัยฉะเชิงเทรา และได้ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาอย่างเต็มตัว ซึ่งได้ช่วยเหลือผู้ประภัยจากเหตุต่างๆมากมาย ทั้งอุบัติเหตุ ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน และนอกจากนี้ยังจัดทีมออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หรือภัยพิบัติจากธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นในประเทศ

เช่น ช่วยผู้ประสบภัยจากโคลนถล่ม ที่ อ.น้ำก้อ จ.เพชรบูรณ์ ช่วยผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์สึนามิในภาคใต้  ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายจังหวัด รวมถึงเหตุการณ์ในปัจจุบัน โดยช่วยเหลือ รับ-ส่ง ผู้ป่วยติดเตียง ทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศตามความจำเป็น รับ-ส่ง ผู้ป่วยระยะสุดท้ายกลับบ้านเกิด  รับ-ส่งผู้ป่วยโควิด ไปรักษาโรงพยาบาลต่างๆตามสิทธิ และส่งผู้ป่วยโควิด-19 กลับไปรักษาตัวในภูมิลำเนาจังหวัดต่างๆ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  นอกจากนี้ยังช่วยเหลือส่งผู้เสียชีวิตที่ญาติมีทุนทรัพย์น้อยกลับภูมิลำเนาทั่วประเทศ ซึ่งทั้งหมดนี้ได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า  20 ปี มาจนถึงปัจจุบัน โดยภารกิจต่างๆเหล่านี้จะให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น โดยยึดหลัก”เพราะเราคืออาสาไม่ใช่อาชีพ” นอกจากนี้ นายสราวุฒิ บุญสร้าง” เป็นผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทราหลายสำนัก อาทิ ไทยรัฐ  สำนักข่าวไทย  Workpoint  Nation Topnews  ช่องOne คมชัดลึก ฯลฯ และยังช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางราชการอย่างต่อเนื่อง

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here